Grusmaterial-Transporter

Tingsryds LBC bedriver en omfattande grusrörelse med produktion, försäljning och leverans av anläggningsmaterial från lokala grus- och bergtäkter. För transport av material förfogar Tingsryds LBC över egna entreprenadbilar plus kontrakterade extrabilar. Ett flertal fordon är specialutrustade för asfaltskörning.

 

Kontakt:

grus.miljo@tingsrydslbc.se 
 

Tina Källström
0477 - 455 11 / 072-6449890
tina@tingsrydslbc.se

Maria Nilsson
maria@tingsrydslbc.se
0477 - 45513  / 070-6845505