Grusmaterial-Transporter

Tingsryds LBC bedriver försäljning och leverans av anläggningsmaterial från lokala grus- och bergtäkter. För transport av material förfogar Tingsryds LBC över egna entreprenadbilar plus kontrakterade extrabilar. Ett flertal fordon är specialutrustade för asfaltskörning.

 

Kontakt:

grus.miljo@tingsrydslbc.se 

Maria Nilsson
maria@tingsrydslbc.se
0477 - 45513  / 070-6845505