Kvalitet/Miljö

Vi inom Tingsryds LBC arbetar med Kvalitetsstyrning och Miljöledning för att motsvara förväntningar och krav som ställs på oss av kunder och omvärld.

Tingsryds LBC är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001-2008 och miljöcertifierade enligt 14001-2004. Ledningssystemet syftar till att ständigt minska vår miljöpåverkan och arbeta med ständiga förbättringar. Detta system täcker in hur vi jobbar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

För att hantera Farligt gods på ett korrekt sätt har vi tillgång till kunniga säkerhetsrådgivare och utbildad personal.

Tingsryds LBC deltar aktivt i att värna om trafiksäkerheten. Som grund för detta har vi tillsammans med våra delägare och anställda tagit fram rutiner och riktlinjer för verksamheten.

Certifikat