Lager & Logistik

Tingsryds LBC förfogar över en lageryta på cirka 10 000 kvadratmeter, varav merparten är varmlager.

Vi erbjuder allt från lagring av gods till fullständiga logistiklösningar för mindre och större kunder. Som tredjepartslogistiker arbetar vi med allt från lagring av enstaka pall till totala logistik lösningar samt distribution av färdiga exponeringspallar till slutkund. Utöver uthyrning av lageryta sker en kundanpassad hantering och administration av lagrade produkter.

 

Kontakt:

Mats Gustafsson
mats.g@tingsrydslbc.se 
0477 - 455 07