Historik

TINGSRYDS LBC:s HISTORIA

Ryds Åkeriförening:

Redan innan krigsutbrottet ansåg Einar Larsson åkeriägare och betongfabrikör, att lastbilsåkerierna i Rydområdet borde samarbeta inom en åkeriförening med orderkontor och transportledning. Einar Larsson, Emil Sandin, Anton Andersson, Oskar Lindqvist och Karl Johansson blev föreningens första medlemmar.

Urshults Lastbilcentral:

Föreningen bildades troligen 1942 av Olof Johansson, Hilding Carlson, Sven-Johan Karlsson, Bror Karlsson, Verner Nilsson, David Viktor och Karl-Abel Nilsson.

Tingsryds Lastbilcentral:

1942 bildades den första åkerisammanslagningen i Tingsryd. Att få fram helt säkra uppgifter om vilka åkeriägare som blev medlemmar redan från start är inte lätt. Klart är att Albin Fransson var en, troligt vis även Bror Eriksson, Alrik Johansson, Oskar Svensson och Henning Ohlsson eventuellt också Henning Pihlgren.

Åkarnas Byggnadsförening u.p.a:

Denna förening bildades 1952 av sex åkeriägare, Fuhr&Nilssons Åkeri, Henry Johansson, Thore Larsson, Nils Sandin, Karl Karlsson och Albert Johansson. En anläggning byggdes 1953 vid Storgatan i Ryd, som bestod av garage, bilverkstad, magasin kontor och drivmedelsanläggning. 1975 sålde dåvarande ägarna sina andelar till Värends Lastbilcentral.

Sammanslagningar:

Det var troligen 1955 som Ryds Åkeriförening bytte namn till Ryds Lastbilcentral u.p.a och 1960 ändrades företagsformen till ekonomisk förening.

Medlemmarna i Urshults Lastbilcentral anslöt sig till Ryds Lastbilcentral 1964.

Värends lastbilcentral bildades 1968 genom sammanslagning av Tingsryds LBC och Ryds Lastbilcentral.

1994 bytte Värends Lastbilcentral namn till Tingsryds LBC.